In Moldavië groeien meer dan honderd vijftigduizend (!) kinderen op in een onveilige en ongezonde situatie.

Veel kinderen leven zonder ouders omdat die naar het buitenland zijn vetrokken om geld te verdienen. De kinderen worden dan ondergebracht bij familieleden of buren, maar die hebben vaak onvoldoende geld om voor hen te zorgen. Ze zijn hen liever kwijt dan rijk. Ook zijn er kinderen die door hun ouders in de steek worden gelaten. Ze zijn alleen op de wereld en moeten maar zien hoe ze zich redden.

Wanneer kinderen nog wel ouders hebben en gewoon thuis wonen, is dat geen garantie voor een gelukkige jeugd. Tienduizenden kinderen hebben dagelijks te maken met agressieve ouders als gevolg van verslaving aan alcohol. Ze krijgen onvoldoende eten en worden verwaarloosd, mishandeld en misbruikt.

Dit is de harde werkelijkheid. Kinderen moeten het stellen zonder de stabiele en gezonde basis van een liefdevol gezin.

We gunnen het deze kinderen dat ze liefde, zorg en veiligheid ervaren. In 16 dorpen kunnen verwaarloosde kinderen dagelijks terecht in dagcentra die samen met de kerken zijn opgezet. Daar krijgen ze een warme maaltijd (voor veel kinderen is dat de eerste en enige maaltijd per dag), liefdevolle aandacht, hulp bij huiswerk, bijbellessen, warme kleren en er worden spelletjes gedaan. Deze plekken van liefdevolle zorg zijn onvoorstelbaar belangrijk voor deze kwetsbare kinderen. Mensenkinderen steunt deze ‘veilige thuishavens’ en zoekt hulp om het aantal dagcentra uit te kunnen breiden.

Laat uw liefdevol hart spreken voor de kwetsbare kinderen van Moldavië en help alstublieft mee.