Helaas zijn er in Moldavië, maar ook in Albanië en Armenië steeds meer mensen als Anna, voor wie het voedsel van de gaarkeuken van levensbelang is.

Oud, alleen en kwetsbaar

Anna is 72 jaar en woont in het dorpje Ilenuta. Zij is nooit getrouwd geweest. Haar hele leven heeft ze bij haar moeder en zus gewoond en die tot hun sterven verzorgd. Nu heeft ze geen familie meer.

Als Ana in Nederland had gewoond was ze zeker in een verpleeghuis opgenomen, want zij is dement. Maar ouderenzorg en zorg in verpleeghuizen zoals wij dat kennen, is er niet in Moldavië. De belangrijkste zorg is mantelzorg: zorg die geboden wordt door kinderen en andere familieleden. Wie geen kinderen heeft is extra kwetsbaar. Anna heeft dat aan den lijve ondervonden.

De prijzen van voedsel blijven maar stijgen; gewoon dagelijks eten is voor arme mensen onbetaalbaar geworden.

Mensenkinderen zorgt er daarom voor dat er gaarkeukens worden opgezet. Zo kunnen we er met uw hulp voor zorgen dat Anna en vele honderden hulpbehoevende mensen elke dag aandacht en een warme voedzame maaltijd krijgen. Daarom vraag ik u vriendelijk: Help mee om hongerige magen te voeden en levens te redden. Steun alstublieft dit gaarkeukenproject!

Alvast hartelijk dank voor uw liefdevolle bijdragen.