Iedere winter blijkt dat ouderen en arme gezinnen in landen als Moldavië en Armenië zwaar lijden onder de strenge winters. Met uw hulp kunnen we heel veel gezinnen en ouderen warmte en leven bieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duizenden arme mensen krijgen in de winter te maken met levensbedreigende situaties. De man op de foto weet daar helaas over mee te praten. Omdat hij geen hout had voor zijn kachel vroor het in zijn huis bijna net zo hard als buiten. Toen we vorig jaar bij hem op bezoek kwamen, waren zijn vingers al bevroren. Hij kon nog net op tijd behandeld worden. Dit bewijst hoe noodzakelijk brandhout is.

Mensenkinderen helpt de allerarmste gezinnen en geeft ze brandhout. We werken samen met lokale kerken zodat we zeker weten dat het brandhout terecht komt bij de gezinnen die het echt  nodig hebben. Veel mensen ervaren het als een geschenk uit de hemel wanneer er een kar vol brandhout wordt bezorgd. Hout betekent dat ze warm en levend de winter door kunnen komen.

Met uw hulp kunnen we heel veel gezinnen en ouderen warmte en leven bieden. 1 kuub brandhout kost ongeveer 35 euro. Een gezin heeft gemiddeld 10 kuub hout nodig om de strenge winter door te komen.

Helpt u mee?