Slechts één centrum voor gehandicapte kinderen

In Armenië ervaren ouders met lichamelijk gehandicapte kinderen grote problemen. Ze staan er vaak alleen voor, want er zijn in dit arme land nauwelijks voorzieningen voor deze kinderen. Er is slechts één centrum voor therapeutische hulp voor gehandicapte kinderen; deze zit in de hoofdstad Yerevan. Daar kunnen natuurlijk nooit alle kinderen uit Armenië terecht. Voor veel kinderen is de afstand naar dit centrum te groot.

Een nieuw centrum voor gehandicapte kinderen in Vahagni: “Next to You

In samenwerking met de lokale organisatie Little Star heeft Mensenkinderen het plan opgevat om een nieuw behandelcentrum voor gehandicapte kinderen te realiseren in Vahagni (Noord-West Armenië). Er is inmiddels een gebouw aangekocht en de voorbereidingen voor de verbouw zijn in volle gang. Het centrum krijgt de naam “Next to You” (Naast jou). De naam drukt uit dat we de gehandicapte kinderen terzijde staan om ze te helpen. Het plan is dat in de loop van 2024 de eerste gehandicapte kinderen hier de voor hen zo noodzakelijke therapie kunnen ontvangen en een vak leren zodat ze enigszins zelfredzaam worden.

Doel€43320€45000

Jubileumgift voor gehandicapte kinderen

In het kader van het 20-jarig jubileum van Mensenkinderen vragen we u niet om een schouderklopje of om een cadeau voor onszelf. Omdat de gehandicapte kinderen in Armenië ons aan het hart gaan vragen we u om een speciale jubileumgift zodat vanaf de opening van het centrum meteen veel kinderen gebruik kunnen maken van therapie. Voor slechts € 20,- zorgt u er al voor dat één kind ongeveer een week lang professionele therapie ontvangt en betere kansen voor de toekomst krijgt. De prijs is een gemiddelde omdat het per therapie en kind verschilt.

Doe mee en doneer voor kinderen met een handicap. Alvast ontzettend bedankt voor uw jubileumgift!

Hier krijgt u een impressie van hoe het gebouw er nu uitziet en wordt verteld over de noodzaak van een tweede centrum voor gehandicapte kinderen in Armenië.