Moldavië is het armste land van Europa. De zwakke economie en de slechte omstandigheden in het land maken dat de meerderheid van de inwoners het slecht heeft. Veel ouderen zijn eenzaam en moeten zich zelf maar zien te redden, nadat hun kinderen in het buitenland werk zijn gaan zoeken.

Veel kinderen worden bij hun grootouders achtergelaten of groeien op in een één-ouder gezin. Veel arme gezinnen hebben moeite hun kinderen te voeden en om hun rekeningen te betalen.

Sommige gezinnen hebben bij hun huis de mogelijkheid dieren te verzorgen zoals kippen, ganzen, geiten enz. Vanwege hun lage inkomen kunnen ze echter geen kleinvee kopen om zodoende hun inkomen te verhogen.

Mensenkinderen wil dit jaar opnieuw samen met plaatselijke kerken in Moldavië gezinnen graag helpen door ze ieder ongeveer 20 kuikens te geven die ze groot kunnen brengen, zodat ze later de eieren en het vlees kunnen verkopen en ook weer nieuwe kuikens kunnen fokken.

De kuikens zullen centraal worden ingekocht en vervolgens door vrijwilligers van de lokale kerken persoonlijk bij de gezinnen worden afgeleverd. Op deze manier kan de plaatselijke kerk ook meer betrokken raken bij deze arme gezinnen.

Met dit project helpt u mee dat deze families in contact worden gebracht met het geloof en met de liefde van God, en daarnaast ontstaat er op termijn de mogelijkheid inkomsten te gaan verkrijgen door de verkoop van eieren, verkoop van vlees, en het fokken van nieuwe kippen.

Voor € 750,– kunnen we dit voorjaar 20 geselecteerde arme gezinnen ieder 15 kuikens geven, en daarmee ook een kans op een betere toekomst.

Wanneer het project is afgerond krijgt u een uitgebreid verslag met foto’s en kunt u zien welke gezinnen we dit jaar hebben kunnen helpen.