Moldavië is het armste land van Europa met een zeer hoge werkeloosheid, vooral in de dorpen. Vanwege de armoede zijn al veel mensen uit de dorpen weggetrokken naar het buitenland, om daar werk te zoeken. De meeste bejaarden wonen alleen en hebben geen familie om voor ze te zorgen. Het pensioen is in Moldavië heel laag. Hiervan kunnen mensen niet eens de maandelijkse rekeningen betalen.

Mensenkinderen is al meer dan 5 jaar betrokken bij het werk in dagopvangcentra en ouderenzorg projecten in Moldavië.

Samen met lokale kerken en met onze partnerorganisatie OM Moldavië zijn we een ‘voedsel voor bejaarden’-project gestart.

Op dit moment zijn 15 dagcentra actief waar in totaal ongeveer 100 bejaarden van maandag tot vrijdag een warme maaltijd krijgen. Voor dit project zullen de armste bejaarden in de dorpen worden geselecteerd, met behulp van de lokale autoriteiten.

Het doel is tweeledig: aan de ene kant willen we tegemoetkomen aan de lichamelijke behoeften van de ouderen, zoals de behoefte aan eten en medicijnen, aan de andere kant willen we ervoor zorgen dat de ouderen meer sociale contacten krijgen.

De kosten van het project Voedsel voor Bejaarden bedragen ongeveer € 2,25 per bejaarde per dag.

Voor € 822,– kunt u een jaar lang een bejaarde in Moldavië die in extreme armoede leeft helpen door hun eten en hulp te bieden.

Helpt u mee?