Mensenkinderen biedt zorg aan ouderen en gehandicapten die in armoedige en mensonwaardige omstandigheden leven. De hulp is er op gericht dat mensen weer perspectief in hun leven krijgen. We werken daarbij nauw samen met lokale (kerkelijke) vrijwilligers en organisaties.

In Armenië hebben gezinnen waarin een gehandicapt kind opgroeit het erg zwaar. Vanuit de overheid is er slechts beperkte steun en hulpmiddelen zijn er niet of te algemeen en niet geschikt voor specifieke situaties of omstandigheden. Kinderen moeten vaak gedragen worden door familieleden of komen amper buiten.

Een rolstoel zou de zorgen van de moeder en de andere leden van de familie sterk verminderen. Daarnaast zou het voor de kinderen ook gemakkelijker worden om te leren zichzelf te verplaatsen.

Voor kinderen en volwassenen met beperkte mogelijkheden is een juiste rolstoel een belangrijk hulpmiddel zodat ze voor zover als mogelijk aan school of aan andere activiteiten zonder problemen kunnen deelnemen.

Met dit project willen we familieleden en betrokkenen laten zien dat er oog en aandacht voor ze is. En de mensen zullen ervaren dat ze niet in de steek gelaten worden maar dat God mensen stuurt om hen in hun nood tegemoet te komen. Met behulp van een plaatselijke fysiotherapeut wordt er voor gezorgd dat elk kind en elke volwassene van het juiste model rolstoel voorzien zal worden.

De gemiddelde prijs van een rolstoel voor een volwassenen is afhankelijk van het type € 435,–. 

Helpt u mee?