Vanadzor ligt in de Armeense noordelijke provincie Lori, welke in 1988 zwaar getroffen werd door de hevige aardbeving. Tot op de dag van vandaag zijn er gezinnen die nog steeds wonen in noodwoningen (containerwoningen).

Deze families leven in onbeschrijfelijke slechte sociale omstandigheden, de ouders zijn werkloos, en de kinderen hebben vaak niet eens de toegang tot de basis levensbehoeften. Deze kinderen groeien op zonder zicht op een eigen toekomst en zonder voldoende zelfbewustzijn. Ze worden vaak blootgesteld aan geweld of wonen alleen en in een gevaarlijk gebied. Aangezien zij psychologisch zwak zijn, kunnen ze een doelwit zijn voor criminaliteit of raken zelfs geïsoleerd uit de samenleving.

Een aantal van deze kinderen worden wel opgevangen via voorschoolse opvang, maar er is nauwelijks oog voor de problemen thuis in de gezinnen en de leefomstandigheden waarin de kinderen opgroeien.

Aravot is een lokale hulporganisatie die het plan heeft opgevat om kinderen uit deze kwetsbare gezinnen bij te staan met psychologische en pedagogische hulp zodat deze kinderen perspectief krijgen om zich te kunnen ontwikkelen, zelfbewustzijn leren, en vaardigheden krijgen die ze weer kunnen doorgeven aan hun familie. Een initiatief wat we graag van harte bij u aanbevelen. Daarnaast krijgen de kinderen extra voedsel en kleding alsmede schrijfmiddelen en schoolspullen.

Met dit project willen we 20 kinderen vanuit 12 geselecteerde gezinnen in Vanadzor een jaar lang sociale en psychologische begeleiding bieden.        

De kosten per kind hiervan zijn € 1.172,–.

Na afloop krijgt u van ons een verslag met foto’s en kunt u lezen en zien welk kind wij dankzij u hebben kunnen helpen.