Hartagyugh is een klein dorpje dat ligt in de regio Spitak in het noorden van Armenië. Mensenkinderen is in 2018 begonnen met een 5 jaar durend land– en tuinbouwproject om de dorpelingen te leren hoe ze in hun eigen onderhoud kunnen voorzien.

Op 5 ha is een start gemaakt met het verbouwen van boekweit, haver, vlas en aardappels. Daarnaast is men begonnen om op ca. 1 ha diverse groenten te verbouwen. De opbrengsten van zowel de land– als tuinbouwproducten waren succesvol.

Het succesverhaal van het project en de dorpelingen is verspreid in de dorpen rondom en nu ontvangen we veel verzoeken van anderen uit verschillende dorpen die een opleiding in de landbouw willen volgen en hun land op een goede manier willen cultiveren. Onder hen zijn er veel jonge mensen die niet naar het buitenland naar Rusland vertrekken voor werk, maar in hun dorpen willen blijven, leren en hun land willen cultiveren. Het plan is nu om hiervoor individuele opleidingen te gaan aanbieden.

De agronoom uit Hartagyugh gaat de lessen verzorgen. Eerst een theoriegedeelte en vervolgens starten de studenten aan het praktijkgedeelte waarin ze nieuwe soorten groenten gaan bestuderen waarvan de teelt winstgevender, makkelijk te verkopen is op de markt en duurzamer is. De cursisten krijgen een kleine gids “De helper van de agronoom” waarin op een gemakkelijke manier de behandeling, zorg, de manieren om de ziekten te behandelen en de volgorde van bevruchting staat beschreven. 

De kosten voor deze individuele opleiding zijn € 197,–  per deelnemer.