afbeelding 1

Mensenkinderen heeft als missie het ondersteunen van kerken en christelijke organisaties bij hun diaconale en missionaire taken.

De afgelopen jaren heeft Mensenkinderen er aan bijgedragen dat de Freedom in Christ Discipleship cursus vertaald is vanuit het Engels in het Albanees. In veel regio’s in Albanië hebben teams presentaties, trainingen, en hulp gegeven aan leiders die zelfstandig in hun kerk of organisatie nu ook de cursus kunnen geven. Met heel veel positieve reacties en resultaten tot gevolg.

De cursus is grensoverschrijdend en kerk overschrijdend.  Hij is bedoeld om elke christen te helpen een vruchtdragende discipel te worden. Het geeft verdieping in het persoonlijk geloof en leert wat het betekent om vrij te zijn in Christus.

Nu is het bijzondere verzoek gekomen om deze cursus ook in Nederland beschikbaar te gaan stellen, waarbij het vertalen, editen, opmaak, en het drukken in Albanië verzorgd kunnen worden. Een prachtige kans omdat daarmee de werkgelegenheid in Albanië wordt gestimuleerd en omdat men daar ervaring heeft met het opmaken van reeds twee cursussen voor de Freedom in Christ Ministries.

Het materiaal zal in Nederland door middel van presentaties, proeflessen, en toerustingsdagen daadwerkelijk worden gepromoot. Hiermee bereiken we, ook in Nederland, veel gelovigen en helpen we kerken met het maken van discipelen.

Voor € 3.254.—wordt in Albanië de discipelschapscursus voor kerken vertaald, opgemaakt, gedrukt, en voorzien van ondersteunende lectuur.