Moldavië is het armste land van Europa met een zeer   hoge werkeloosheid. Sinds de oorlog tussen buurland Oekraïne en Rusland is begonnen is worden er in Moldavië veel vluchtelingen opgevangen en is de situatie aanzienlijk verslechterd. Veel gezinnen maar ook scholen en instanties hebben grote zorgen om financieel rond te kunnen komen.

De school in Micleuseni heeft een speciaal klaslokaal ingericht voor computeronderwijs met als doel de 165 kinderen die naar deze school gaan te leren hoe ze word-documenten kunnen maken en bewerken, powerpoint presentaties in elkaar kunnen zetten, etc.

De basisvaardigheden van computeren worden aangeleerd tijdens deze lessen en deze informatie kunnen kinderen later gebruiken tijdens hun verdere studie of op hun werkplek.

Het klaslokaal is recent geïnspecteerd door de overheid en er is aangegeven dat het lokaal niet meer gebruikt mag worden totdat er een goed functionerend verwarmings-/ luchtsysteem is aangebracht.

Voor het welzijn van de kinderen is dit goed, maar voor de school is het een ramp omdat ze onmogelijk dit zelf kunnen opbrengen. Daarom hebben ze om hulp gevraagd.

Voor € 1.316,– kan er in het leslokaal een verwarming/luchtsysteem worden geïnstalleerd zodat dit belangrijke onderwijs aan de kinderen kan doorgaan.