Mensenkinderen werkt in Albanië samen met de christelijke organisatie Sh.K.B.Sh. Zij verzorgen pastorale hulp en activiteiten in 17 gevangenissen over het hele land, en ze hebben 9 geestelijk verzorgers (wij noemen ze kapelaans vanwege de internationale klank) in dienst en deze zijn ieder afzonderlijk nauw verbonden met hun ‘eigen gevangenis’.

Een gevangenis kapelaan biedt zorg, counseling en geestelijke steun aan de gevangenen van zijn of haar gevangenis. Op hetzelfde moment heeft de kapelaan contact met de familie van de gevangenen; vaak heeft een gevangenisstraf ook grote invloed op de overige familie (leden).

Sinds 2019 is Zamira Lleshi  werkzaam als kapelaan in de gevangenis Ziekenhuis in Tirana, met name voor de vrouwelijke gevangenen met psychische problematiek. Zij is niet theologisch geschoold, is wel afgestudeerd als verpleegkundige en heeft een herkenbare roeping voor mensen met psychische problematiek. Wij gebruiken de term kapelaan als internationaal herkenbaar woord voor geestelijk verzorger, afkomstig van het Engelse woord: Chaplain.

Vanaf maart 2020 kwam Corona en werd het bijna onmogelijk om nog de gevangenis in te mogen. Zamira is continue in contact gebleven met zowel het gevangenis personeel als de vrouwelijke gevangenen, ook in de andere gevangenissen. Naast vele kleine bemoedigingen in de vorm van kaartjes, brieven, telefoontjes etc. stuurde ze ook praktische hulp zoals specifieke medicijnen, kleren en hygiënische materialen.

Dit heeft geresulteerd dat ondanks de algemene restricties, Zamira wél de gevangenis in mag, alleen zij!!

De vrouwen waarderen haar komst en betrokkenheid buitengewoon, ondanks hun groeiende psychische onrust vanwege alle ontwikkelingen.

We vragen hulp zodat Zamira haar belangrijke werk de komende 2 jaar kan voorzetten. Helpt u mee?

De kosten voor één jaar geestelijk zorg in de gevangenis zijn € 6.117,– .