In Tirana staat het Jonathancentrum waar kinderen en tieners met het Downsyndroom vanaf heel jonge leeftijd begeleid worden, passend onderwijs krijgen en allerlei vaardigheden aanleren, maar waar ook de ouders informatie, advies en hulp krijgen over de ontwikkeling van hun kinderen en over hun omgang met hen.

Het is een christelijk centrum maar voor hulp en therapie wordt geen onderscheid gemaakt. De ouders van de kinderen worden ook nadrukkelijk betrokken bij de therapie en veel ouders zijn ook vrijwilliger door allerhande dingen te maken en te verkopen.

Het Jonathancentrum heeft doorlopend financiële ondersteuning nodig en Mensenkinderen probeert door middel van afzonderlijke projecten hierbij hulp te bieden.

Momenteel krijgen 20 kinderen tussen 0 en 18 jaar bewegingstherapie, spraaktherapie en muziektherapie.

Amar is een jongetje van 3 jaar met Downsyndroom. Hij heeft zich al verbazingwekkend goed ontwikkeld sinds hij naar het Jonathan Centrum in Tirana komt. In de eerste drie maanden is zijn therapie erop gericht dat hij zelfstandig kan leren eten en woorden van twee lettergrepen kan zeggen.

Om de kwaliteit van de zorg te waarborgen en om het gewenste resultaat te realiseren heeft het centrum voor de therapieruimten 4 camera’s nodig om de voortgang van de therapieën te kunnen monitoren en om de ouders goed te kunnen voorlichten.

Voor € 884,– helpt u mee met de aanschaf van 4 camera’s voor het Jonathan Center in Tirana.