Mensenkinderen ondersteunt een Nederlands zendelingen echtpaar in het plaatsje Erseke in Albanië. Johan en Zwanie Duizendstra hebben 25 jaar jeugdzorg ervaring in Nederland en zijn de afgelopen jaren actief geweest met het opzetten van een activiteitencentrum in samenwerking met de kerk in Erseke.

Er zijn contacten gelegd met lokale kerken uit de omliggende dorpen. Zo ook met de Gospel of Christ Church in Korca. Voorganger is Rodolf Tahip. Elke zondag komen er zo’n 30-40 mensen naar de dienst, waaronder veel jonge mensen. Velen van hen hebben een Roma achtergrond en verkeren aan de onderkant van de maatschappij. Ze hebben zelden werk of heel laag betaald werk en geen uitzicht op verbetering.

De kerk uit Korca heeft hulp gevraagd om specifiek 10 gezinnen die in extreme armoede leven voor de periode van 6 maanden 2x per maand een voedselpakket te gaan verstrekken. Johan en Zwanie Duizendstra zullen de verstrekking coördineren om te voorkomen dat de voorganger en zijn vrouw van de kerk in Korca niet met meer hulpvragen overvraagd zullen gaan worden.

De ingrediënten voor de pakketten zullen worden aangekocht in Korca. Met vrijwilligers uit de kerk worden de pakketten vervolgens samengesteld en door diverse jongeren uit de kerk, die willen helpen bij dit project, naar de geselecteerde gezinnen worden gebracht. De verwachting is dat dit vervolgens weer meer mensen en jeugd aantrekt voor de kerk en voor de jeugdavonden.

Met dit project heeft de kerk goede mogelijkheden om actief om te zien naar arme mensen door middel van het verstrekken van een voedselpakket en geeft het de gelegenheid relaties op te bouwen en mensen in contact te brengen met het evangelie.

Voor € 1.950,– helpt u voorganger Rodolf Tahip van de gemeente van Korca om 6 maanden lang 2x per maand een voedselpakket uit te delen aan de allerarmste gezinnen.

Na afloop krijgt u van ons een verslag met foto’s en kunt u lezen en zien welke gezinnen wij dankzij u hebben kunnen helpen.