Vardenis ligt in de regio achter het Sevanmeer in een arm en geïsoleerd gebied. Er is hoge werkeloosheid en veel gezinnen hebben grote moeite om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Mensenkinderen zorgt voor de basisbehoeften van de allerarmsten zoals: voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding. Er is het plan opgevat om arme families met schapen tegemoet te komen. De stad Vardenis en de omliggende dorpen hebben genoeg groenvoorziening; met name in de heuvels en bergen er om heen voor het houden van schapen.

Er zijn 60 arme gezinnen geselecteerd (die al een stal hebben) die ieder 3 schapen gaan krijgen. Daar ze elk jaar minimaal een lammetje brengen, en ze verder nog melk geven en wol is het een opzet met weinig risico’s en snel winstgevend. Met dit project willen we deze gezinnen uit de spiraal van armoede halen.

We zorgen ervoor dat deze gezinnen zelfredzaam worden en langzaam meer inkomsten kunnen gaan verwerven voor hun bestaan. Ze krijgen betere voeding, hun gezondheid zal verbeteren en de armoede in het dorp zal afnemen.

Op den duur helpen we niet alleen deze families, maar wanneer de veestapel verder is gegroeid uiteindelijk het gehele dorp.

Voor € 676,— helpt u twee gezinnen die ieder 3 schapen krijgen.

Na afloop krijgt u van ons een verslag met foto’s en kunt u lezen en zien welke gezinnen wij dankzij u hebben kunnen helpen.