Het dorpje Geghasar ligt in de provincie Lori in het noorden van Armenië. Het ligt op een hoogte van 1.650 meter boven de zeespiegel en telt 907 inwoners. Tijdens de aardbeving van 1988 zijn er toen 140 mensen omgekomen en veel huizen verloren gegaan.

De waterleidingen in het dorp zijn meer dan 30 jaar geleden aangelegd en zijn in een erbarmelijke staat. Het water komt uit nabijgelegen bergbronnen. Vanwege de slechte toestand van de buizen is er veel waterverlies maar ook toenemende vervuiling, wat een gevaar begint te worden voor de gezondheid van de dorpsbewoners.

Het dorp heeft bij de overheid een subsidieaanvraag voor het waterbassin en watermeters aangevraagd. Maar de kosten van vervanging van de pijpleidingen in het dorp moeten de dorpsbewoners zelf opbrengen, en daarvoor vragen ze onze hulp.

Geghasar heeft dringend nieuwe waterleidingen nodig.

Met dit project willen we er voor zorgen dat de mensen toevoer hebben tot gezond water door vervanging van 1042 meters pijpleiding in het dorp, 1290 meters leiding buiten het dorp richting de bergen en voor 4 straten de aanleg van een nieuwe waterlijn van 1168  meters. Totaal 3500 meters.

De dorpsleiding zal samen met de bewoners zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De projectkosten betreft daardoor alleen de materialen.

Voor € 8.813,— geeft u de inwoners van het dorpje Geghasar weer schoon en veilig drinkwater.

Helpt u mee?

Na afloop van het project krijgt u een uitgebreid verslag met foto’s.