Mensenkinderen heeft als missie het ondersteunen van kerken en christelijke organisaties bij hun diaconale en missionaire taken.

In veel regio’s in Albanië hebben teams presentaties, trainingen, en hulp gegeven aan leiders die zelfstandig in hun kerk of organisatie nu ook cursussen kunnen geven aan mensen die recent tot het geloof zijn gekomen. Met heel veel positieve reacties en resultaten tot gevolg.

Pastor Erion Cuni van de Kisha e Perendise( Church of God) in Tirana heeft nu onze hulp ingeroepen. Er is dringend behoefte aan goed lesmateriaal wat jongeren helpt om de vragen van het leven en over hun ontluikende geloof, te kunnen duiden en beantwoorden.

Er is een ambitieus plan om in de komende 3-5 jaar 500 trainers/cursusleiders op te leiden en om ruim 10.000 jongeren de mogelijkheid te bieden een cursus te volgen om zo hun geloof te gaan versterken.

Het afgelopen jaar is er proefgedraaid met Engelstalig lesmateriaal.  Aan het einde van de cursus zijn er 10 mensen tot het geloof gekomen.

Nu is het verzoek gekomen om deze cursus ook in het Albanees beschikbaar te gaan stellen, waarbij het vertalen, editen, opmaak, en het drukken in Albanië verzorgd kunnen worden.

Wat is er nodig:

  • 2.000 lesboeken om groepsleiders te gaan opleiden.
  • 10.000 studiemappen voor individuele cursisten.
  • 10 videolessen als ondersteunend lesmateriaal.

De totale kosten hiervan zijn € 12.035,–.

Voor € 602,— helpt u al mee om 500 studenten te kunnen voorzien van lesmateriaal.