Albanië was ruim 40 jaar lang een Atheïstisch land. De meeste mensen weten daarom niets van de Bijbelse boodschap. Veel gezinnen hebben ook een moslimachtergrond.

In samenwerking met het Bijbelgenootschap in Albanië en met lokale kerken worden er samenkomsten en Bijbelstudies georganiseerd. Hier komen veel mensen voor het eerst in contact met het evangelie, ontvangen het Goede Nieuws over Gods zoon en ontdekken wat het is om een relatie met hem te hebben. Ook ontstaat er de behoefte om dagelijks met het woord van God in contact te komen.

Vanwege de armoede hebben veel mensen geen geld om een eigen Bijbel te kunnen betalen. Zou het niet fantastisch zijn als zij, net als u en ik, dagelijks in hun eigen Bijbel kunnen lezen en genieten van al die kostbaarheden die God ons daarin aanbiedt.

Geef daarom één of meer Bijbels cadeau!

Mensenkinderen ondersteunt kerken en christelijke organisaties bij hun diaconale en missionaire taken.

Ook u kunt betrokken worden bij onze opdracht om het Woord van God bij de Albanezen te brengen en om het mogelijk te maken dat veel Albanezen, ook al zijn ze in meerderheid moslim, de enige ware God en Jezus Christus leren kennen.

Voor  € 518,– kunnen we 100 gezinnen voorzien van een eigen Bijbel!